5
Views

Autoteollisuudessa on nähty kunnianhimoisia tavoitteita sähköistymisen suhteen tällä vuosikymmenellä. Monet automerkit kuten Mercedes-Benz ovat julkaisseet suunnitelmansa ja tavoitteensa sähköistymisen suhteen, mutta saavutetaanko ne tavoiteajassa?

Sähköautoja on tipahdellut autokauppoihin tasaiseen tahtiin ja erityisesti vuodesta 2020 lähtien niiden määrä on kasvanut melkoisesti. Tahti on kuitenkin hidastunut ja autovalmistajat näyttävät viivästyttävän sähköistämistavoitteitaan. Avaamme viivästyksien syitä tarkemmin tässä artikkelissa. 

Latausmahdollisuuksien rajallisuus vaikuttaa myyntiin

Ostopäätökseen yksi isoista vaikuttavista tekijöistä on tietysti sähköauton latausmahdollisuudet kotitalouksissa ja julkisilla paikoilla. Läheskään kaikissa talouksissa ei ole vielä mahdollisuutta ladata sähköautoa, mikä on otettava huomioon autoteollisuuden valmistusvauhdissa. 

Latausinfrastruktuurin rajallisuus näkyy suoraan sähköautojen tuotannossa, joka viivästyy kuluttajapuolen toistaiseksi epävalmiin tilanteen vuoksi. Latauspisteitä on kuitenkin tulossa joka vuosi lisää, mikä tarkoittaa, että tilanne paranee koko ajan. 

Latauskartat näyttävät sähköautojen latauspisteet

Latauspisteiden kartat näyttävät sähköautojen latauspaikat.

Vuoden 2023 lopussa GridX löysi yhteensä 137 258 sähköauton latauspistettä eri puolilta Eurooppaa ja sen naapurimaista. Suurin osa latauspisteistä löytyy Hollannista, mutta yhä enemmän myös muualta.

Sähköautojen latausverkoissa on useita erilaisia karttasovelluksia, jotka näyttävät autoosi sopivat latauspisteet. Kyseessä on usein mobiiliystävällinen alusta, joka kulkee aina älypuhelimen mukana.

Maailmassa on kuitenkin vielä todella paljon sellaisia paikkoja, joissa etäisyydet ovat todella pitkiä, mikä vaikeuttaa latauspisteiden tuomista valtavasti. Yleensä parhaiten latauspisteitä löytyykin isommista kaupungeista.

Uusien sähköautojen hinta on vielä korkea

Vaikka käytettyjä sähköautoja alkaakin jo olemaan markkinoilla, ja niitä saa hankittua sopusuhtaiseen hintaan, ovat uusien autojen hinnat edelleen korkeat. Hidas hintakehitys on yksi syy sähköautojen viivästyneelle kehitykselle kuluttajien parissa. 

Toistaiseksi uuden täyssähköauton hinta on vielä kalliimpi kuin samankokoinen polttomoottoriauto. Lisäksi auton hankkimiseen kuuluvat mahdollisen latauspisteen hankkiminen omaan kotiin. 

Sen sijaan käyttökustannuksissa täyssähköauto päihittää polttomoottoriautojen kustannukset. Sähköautoja voidaan pitää halvempina huollon ja ylläpidon kustannuksien osalta ja matalammat ylläpitokulut ovatkin olleet kuluttajien näkökulmasta houkuttelevia. 

Autoiluun sopivat akut jatkavat kehittymistä

Akun kapasiteetti on keskeisessä osassa sähköautoilua, sillä se määrittelee pitkälti ajokilometrit. Täyssähköauton yksi lataus voi riittää jopa 150-500 kilometrin matkaan, kun taas hybridiautoissa matka vaihtelee 20-80 kilometrin välillä. Täyssähköautoissa pitkät ajokilometrit ovat houkuttelevat, mutta vaatii tiedon latausmahdollisuuksista. 

Tällä hetkellä valmistetaan parempia ja tehokkaampia akkuja, joita kehitetään myös raskaamman kaluston sähköistymiseen. Nopeampi raskaan kaluston sähköistyminen näkyy horisontissa vuosikymmenen lopulla, mutta on selvästi henkilöautoilua hitaampi prosessi.

Sähköistymisen tavoitteisiin vielä aikaa

Esimerkiksi Mercedes-Benzin tavoite täyssähköistymiselle on vuoteen 2030 mennessä. Vaikka automerkki olisi itse valmis muutokseen, on sen kuitenkin huomioitava markkinaolosuhteet. Parhaimmassa tapauksessa automerkki täysi sähköistyy tavoiteajassa ja yritys pääsee jatkamaan kunniahimoisen hiilineutraalin tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2039 mennessä.

Autoalan Tiedostuskeskuksen tekemien ennusteiden mukaan se arvioi, että sähköautojen osuus ylittää polttomoottoriautojen määrän vuoteen 2037 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin erilaisia valtiotason toimenpiteitä.

Sähköautojen verotus vielä päättäjien työpöydällä

Yksi kuluttajia erityisesti kiinnostava ominaisuus on sähköautojen verotus, joka on vaihdellut ensimmäisten täyssähköautojen ilmestymisestä lähtien. Alhainen verotus oli alun perin sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen vetonaula monelle, mutta asiaa on vekslattu nyt suuntaan jos toiseenkin. 

Vuonna 2024 sähköautojen verotus on taas eduskunnan työpöydällä, jossa kysymykseen pyritään löytämään reilu ratkaisu, joka tukisi sähköistymistavoitteita. Tässä tapauksessa kuluttajat odottavat mielenkiinnolla ratkaisua ja autoteollisuus pidättää hengitystään tuotannon jatkumoa ennustaessa. 

pastedGraphic_1.png

Autoilualan sähköistyminen on vielä vaiheessa

Autoilijoiden kiinnostus sähköistettyihin autoihin on kasvanut viime vuosien aikana tuntuvasti, mutta osa autoilijoista silti empii sähköautoon siirtymistä. Mukava sähköautoilu vaatii muutamien yksityiskohtien kuten latauspisteen varmistamisen, joka on kuluttajan lisäksi myös valtakunnallinen kysymys. 

Syitä hitaaseen siirtymään selittäneet tuotteiden hidastunut saatavuus ja osa kuluttajista saattaa vielä pohtia sähköautojen kehityssuuntaa muun muassa lakien ja säännösten suhteen. Esimerkiksi rakennusten pakollinen sähköautojen latauspisteen asentaminen on pakollista vuoden 2024 loppuun mennessä, joten sähköautoiluun siirtyminen on vielä vaiheessa valtakunnallisella tasolla. 

Autoilun sähköistyminen on laaja prosessi, johon vaikuttavat useat tekijät aina kuluttajasta päättäjiin. EU:ssa on kuitenkin asetettu tarkat tavoitteet sähköistymiselle ja täyssähköisten autojen käyttöä tullaan tukemaan tulevaisuudessa entistä paremmin. 

Autojen sähköistymisvauhtiin vaikuttavat monet asiat

Sähköautojen markkinan tapahtumia tarkasteltaessa voi huomata, että autobrändien sähköistymistavoitteiden viivästyminen voi johtua useammasta tekijästä. Viivästyminen ei ole ainoastaan kiinni kuluttajien kiinnostuksesta tuotteita kohtaan, vaan enemmänkin käytännön kysymys. 

Mahdollisen valtion tuki ja yhteiset tavoitteet autojen sähköistymisen kannalta ovat tärkeitä, sillä ne määrittelevät kuluttajien ostokäyttäytymisen. Moni ostaja saattaa vielä pähkäillä oston tekemisen suhteen samalla, kun autovalmistajat odottavat suuremman kuluttajaryhmän valmiutta ostaa. Sähköistettyihin autoihin siirtymisessä voidaankin käyttää vanhaa sananlaskua – hiljaa hyvää tulee. 

Article Categories:
EV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *